CAI THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÔI MIÊN – TRUYỀN HÌNH VTC14

CAI THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÔI MIÊN

(Truyền hình VTC14) – Thuốc lá, tính đến nay, vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư ở nam giới. Nhưng cai thuốc lá là không hề dễ dàng. Một phương pháp mới được áp dụng ở Mỹ đã bắt đầu tỏ ra có hiệu quả. Đó là liệu pháp thôi miên. Theo các bác sĩ, thôi miên có thể giúp bệnh nhân cai thuốc dễ dàng hơn so với khi dùng liệu pháp thay thế nicotine đơn thuần, hay cai nghiện mà không dùng phương pháp nào.