Học Thập Chỉ Liên Tâm giúp gì cho sức khỏe?

Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm – Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Liên tâm với mục tiêu là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các học viên tham gia học Thập Chỉ Liên Tâm không có mục đích chữa bệnh, được học cách tự điều chỉnh cơ thể, thực hiện các bài học như bỏ đói buổi sáng (Công thức 16:8) hớp không khí, chườm đs nóng vùng gan …. áp dụng cho chính bản thân mình đồng thời phổ biến phương pháp cho bà con, cộng đồng, gia đình.

Mời quý vị theo dõ chia sẻ của bác sĩ Dư Quang Châu tại buổi khai giảng lớp Thập Chỉ Đạo Pakitan1.