THUẬT TRƯỜNG SINH với CẶP ĐÁ DIỆU KỲ (P4): Phòng ngừa Ung Thư

Ung thư, căn bệnh thế kỷ, nhất là ở các thành phố lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vì môi trường bị ô nhiễm do không khí ô nhiễm, do khí độc.