Khỏi chứng TỰ KHÓC do di chứng tai biến mạch máu não

Một triệu chứng của bệnh nhân sau khi bị tai biến mạch máu nào, đó là chứng tự khóc, tự cười. Hãy xem  Danh Y Đất Việt, bác sĩ Dư Quang Châu chữa trị chỉ mấy giây thôi  cho bệnh nhân