Ôi sướng quá… Thật bất ngờ là cảm xúc của học viên TCLT

Triệu chứng đau khớp vai, không nhấc tay lên được

Người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ quanh khớp, đau tăng dần về đêm. Đau gây hạn chế vận động khớp vai, thậm chí không nhấc tay lên được, lâu ngày không vận động dẫn đến teo cơ quanh khớp vai. Ấn tại chỗ có thể thấy đau nhiều nơi quanh khớp vai hoặc có điểm đau rõ rệt như điểm bám gân nhị đầu, gân trên gai, mỏm cùng vai.