BẢY THỜI KỲ CHỮA TRỊ CỦA THẬP CHỈ LIÊN TÂM

BẢY THỜI KỲ CHỮA TRỊ CỦA THẬP CHỈ LIÊN TÂM

Chúng tôi nhận thấy rằng trong quá trình hỗ trợ cho học viên, kết quả trị liệu đi theo một dòng chảy không đều. Lúc đầu sự cải thiện có kết quả từ bên trong và cơ thể hầu như tự động và tiếp theo là một sự thụt lùi…….

Một vài người bệnh tỏ ra nghi ngờ cách hỗ trợ chữa trị, vì cảm thấy không được tốt bằng lúc đầu. Cho dù trường năng lượng và sức khỏe thể chất của chính họ rõ ràng được cải thiện, mất cân bằng ít hơn và các cơ quan nội tạng hay xương cốt vận hành tốt hơn.

Tuy nhiên, họ lại cảm nhận vẫn còn thấy mất cân bằng và đang có chiều hướng khựng lại. Thực ra, họ chịu đựng kém hơn những gì trước kia được coi là bình thường, bởi vì hiện tại họ đã khỏe hơn trước đây khá nhiều.

Tôi theo dõi và nhận thấy có các chu kỳ riêng biệt, vốn có trong quá trình thay đổi của con người. Sự chữa khỏi bệnh dẫn đến những thay đổi về tinh thần, xúc cảm và tâm hồn cũng như vật chất. Mỗi người phải đánh giá được sự thay đổi đó có ý nghĩa gì và đưa nó vào trong bối cảnh mới.

Điều cần thiết đầu tiên là chấp nhận, đó là vấn đề đã qua trãi nghiệm, không quay lưng lại với nó. Tôi nhận thấy một số người bệnh “Cảm thấy đau ốm hơn” khi đang phải đương đầu với hoàn cảnh và ý thức một mặt khác của vấn đề (một phần ảnh hưởng do sự tác động của gia đình và những người xung quanh). Sự giận dữ khi anh ta cảm thấy không phải từ trạng thái của mình xấu đi mà là từ chối tất cả những kết quả mà trước đây anh ta đã đạt được.

Trong trường hợp này hầu hết bệnh nhân chọn một giải pháp dễ dàng lấy cớ họ đã có nhiều cố gắng và không muốn đối mặt nữa. Nhưng trái lại, những người có dũng khí liền lập tức lao ngay vào vấn đề và nói: “Nào, can đảm lên!”.

Sự hỗ trợ chữa trị, cũng như phương pháp chữa trị là một quá trình theo chu kỳ hút người bệnh vào vào một dòng xoáy kiến thức. Một chu kỳ sẽ có độ uyển chuyển lớn hơn khi người bệnh càng đi sâu vào bản chất đích thực của mình. Và mỗi người chúng ta tự quyết định một cách khác nhau về diễn tiến của một quá trình.

Mọi bệnh tật đòi hỏi người bệnh cần phải có sự thay đổi tích cực để giúp trong quá trình học tập chữa trị, và cần mọi thay đổi tương đương với MỘT SỰ TỪ CHỐI.

– TỪ CHỐI VỚI CÁI CHẾT
– TỪ CHỐI THÓI QUEN CỦA NGƯỜI BỆNH NHƯ : CÔNG VIỆC, LỐI SỐNG, LÒNG TIN HAY MỘT CƠ QUAN NỘI TẠNG BỆNH TẬT TRONG CƠ THỂ

Bản thân bạn, nhân danh từng là bệnh nhân, bây giờ đã và đang trở thành thầy chữa đã từng trãi nghiệm qua thời kỳ của bệnh tật, qua mô tả bởi Tiến sĩ Elisabeth Kubler – Ross trong quyển “On Death and Dying”:

– TỪ CHỐI, GIẬN DỮ, MẶC CẢ, SUY SỤP, CHẤP NHẬN.

Cuối cùng bằng sự cố gắng bạn cũng sẽ phải đến cho được hai thời kỳ phục hồi là:

– TÁI SINH, SÁNG TẠO.14

Tất cả các thời kỳ là một phần của quá trình mà bạn đã trãi qua các lớp Căn bản, Nâng cao của Thập chỉ Liên tâm, rồi Pakistan 1 và 2, và cũng không thể không trãi qua các lớp Cảm xạ…….Lúc đó bạn sẽ có nghĩa vụ phải tôn trọng các thời kỳ mà trước đây đã từng là người bệnh mà chính bạn đã trãi qua, để không phải cố gắng kéo người bệnh ra khỏi những thời kỳ đó trừ trường hợp có nguy hiểm đến cơ thể họ, hoặc với một sự tế nhị khác.


BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT