NĂNG LƯỢNG CÂY (CAN MỘC KHÍ)

Bài 1. NĂNG LƯỢNG CÂY (CAN MỘC KHÍ)
ĐẠI CƯƠNG
Mộc khí là nguồn năng lượng khởi đầu của sự sống ứng với sự nẩy sinh, hoạt động, kích thích và làm phát triển năng lượng.
Nhìn vào đồ hình thái cực, chúng ta nhận thấy:
– Phương Đông,
– Mùa Xuân,
– Buổi sáng,
– Tuổi thanh xuân là những biểu hiện thiếu dương khí.
Từ Thái âm tỉnh lặng, chết chóc chuyển sang thiếu dương, dương khí bắt đầu phát sinh, cây cỏ trổ mầm nảy lá, sinh vật bắt đầu trổi dậy, hoạt động từ ấy vươn lên mạnh mẽ.
– Thiếu dương của trời được gọi là phong khí.
– Thiếu dương của đất được gọi là toan khí.
– Thiếu dương của người được gọi là Mộc khí.
Ba khí này liên hệ mật thiết với nhau theo thuyết tam tài(Loi Ternaire)
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT
(Còn tiếp)