Lễ khai trương Viện Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm

Hoạt động từ 20/8/2012, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm liên danh, liên kết, phối hợp để phổ biến kiến thức về Y học cộng đồng, bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, tư vấn hỗ trợ, chuyển giao công nghệ…

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm (Institute Research and Application for Acupressure Thap Chi Lien Tam – IRA TCLT) trực thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA hoạt động từ 20/8/2012, có các chức năng, nhiêm vụ như sau:

1. Liên danh, liên kết, phối hợp với các trường đại học, các trường chuyên nghiệp, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo doanh nghiệp, các nhà văn hóa, các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước để phổ biến kiến thức về Y học cộng đồng, Y học năng lượng, bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.

2. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học của phương pháp Bấm huyêt Thập Chỉ Liên Tâm.

3. Tư vấn hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở, các đơn vị ở các tỉnh, thành phố trong cả nước trong lĩnh vực Bấm huyêt Thập Chỉ Liên Tâm.

4. Xuất bản tài liệu, các ấn phẩm khoa học về Bấm huyêt Thập Chỉ Liên Tâm.

Về pháp nhân, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm là đơn vị đào tạo, nghiên cứu, kết hợp với sản xuất, thẩm định, tư vấn và chuyển giao công nghệ, có tư cách pháp nhân độc lập và tài khoản riêng.

Về các đơn vị của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm, các trụ sở chính như sau:

– Phía Bắc đặt tại: Số 67 Bà Triệu, Hà Nội.

– Phía Nam đặt tại: Số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

– Khi cần phát triển, có thể lập các văn phong đại diện ở các địa phương nếu được chuẩn y.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA đã ký quyết định.

Đứng đầu Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm :

Viện trưởng BS Dư Quang Châu