Sách Hoàng Duy Tân

NHÂM TUẾ

NHÂM TUẾ

– VT :  Tại lằn chỉ của mô ngón chân bên Phải, thẳng giữa ngón chân cái xuống lòng bàn chân. – GP :  Dưới huyệt là cơ gấp ngắn các ngón chân, cơ giun, cơ gian cốt gan chân, cơ gian cốt mu chân. TK vận động cơ là các nhánh của...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NHẤT THỐN

HUYỆT VÙNG CHÂN – NHẤT THỐN

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 4 khoát, ra sau 1 khoát. Trên đường tiếp giáp da gan chân – mu chân (giữa đường thẳng nối từ bờ gân gót đến ngón chân cái). – GP :  Dưới huyệt là khe giữa gân cơ cẳng chân sau và gân...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ THỐN 2

HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ THỐN 2

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong ra phía sau 2 khoát, lên thẳng trên 4 khoát. – GP : Dưới huyệt là gân gót chân, cơ dép, cơ duỗi dài các ngón chân, cơ chầy sau, màng gian cốt. TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau. Da vùng...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NHÂM TUẾ

HUYỆT VÙNG CHÂN – NHÂM TUẾ

– VT :  Tại lằn chỉ của mô ngón chân bên Phải, thẳng giữa ngón chân cái xuống lòng bàn chân. – GP :  Dưới huyệt là cơ gấp ngắn các ngón chân, cơ giun, cơ gian cốt gan chân, cơ gian cốt mu chân. TK vận động cơ là các nhánh của...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NGƯU TUYỀN

HUYỆT VÙNG CHÂN – NGƯU TUYỀN

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong ra sau 2 khoát, thẳng lên 3 khoát (dưới huyệt Ngũ thốn 1 khoát). – GP :  Dưới huyệt là bờ sau – trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân. TK vận động cơ là các...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ KINH

HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ KINH

– VT :  Trên mu chân, từ kẽ ngón chân 4 – 5 lên 4 khoát. – GP : Dưới huyệt là bờ ngoài gân duỗi chung các ngón, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu sau của xương bàn chân 4 và 5. TK vận động cơ là các nhánh của dây...
HUYỆT VÙNG CHÂN – MÓC ACHILLE

HUYỆT VÙNG CHÂN – MÓC ACHILLE

– VT :  Sát dọc bờ ngoài và bờ trong gân Achille. – GP :  Dưới huyệt bờ trong và bờ ngoài gân gót chân, mặt sau và trước có thể gấp dài ngón chân cái, mặt sau mặt trước đầu dưới xương chầy. TK vận động cơ là các nhánh...
HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ BỘI CHÂN

HUYỆT VÙNG CHÂN – NGŨ BỘI CHÂN

– VT :  Tại điểm ni khớp ngón – bàn chân của mỗi ngón chân. Mỗi ngón được đánh số như sau : Ngũ bội 1 : ngón cái. Ngũ bội 2 : ngón 2. Ngũ bội 3 : ngón 3 (ngón giữa). Ngũ bội 4 : ngón 4 (ngón áp út). Ngũ bội 5...
HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH TÚC

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH TÚC

– VT :  Khe ngón chân cái (1) và ngón chân 2 kéo thẳng xuống lòng (gan) bàn chân 1 khoát. – GP :  Dưới da là gân gấp ngón 2 của cơ gấp dài các ngón chân, khớp xương đốt 1 và đốt 2 của ngón chân thứ 2. TK vận động cơ là...
HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH TUẾ

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH TUẾ

– VT :  Mé trong – dưới xương bánh chè (Bí huyền 8) ra ngang về phía trong 1 khoát (thẳng đỉnh cao lồi cầu trong xuống). – GP :  Dưới huyệt là gân bánh chè của cơ 4 đầu đùi, gân cơ may, xương bánh chè, khe khớp đùi và xương...