Sự hình thành 10 đường kinh lạc

Hệ Thống Kinh Lạc của Bấm Huyệt ‘Thập chỉ đạo’

 

            Muốn hiểu rõ cách chẩn đoán và điều trị của phương pháp bấm huyệt Thập chỉ đạo, phải nắm vững được hệ thống kinh lạc của phương pháp này.

Phương pháp bấm huyệt Thập chỉ đạo có hệ thống kinh lạc hoàn toàn khác hẳn với hệ thống kinh lạc đã và đang xử dụng trong phương pháp Châm cứu.

            Hệ thống kinh lạc của phương pháp bấm Thập chỉ đạo từ nguyên thuỷ không biết đã dựa trên cơ sở nào (vì bản thân bà Lịch không truyền đạt lại cho học viên biết), tuy nhiên, sau này, dựa vào sự chỉ dẫn của bà Lịch và đặc biệt được sự cộng tác của một số những cơ thể nhậy cảm, hệ thống kinh lạc của phương pháp này đã và đang được chỉnh lý.

Đầu tiên, chúng tôi ghi nhận sự chỉ dẫn của bà Lịch, sau đó, dựa vào sự ‘nhậy cảm’ của những bệnh nhân trong quá trình điều trị bằng phương pháp bấm huyệt này, qua theo dõi, thống kê và kiểm tra, chúng tôi đã dần dần định hình được hệ thống kinh lạc riêng của phương pháp bấm huyệt ‘Thập chỉ đạo ’ này.

Hệ thống kinh lạc mà chúng tôi giới thiệu ở đây chưa thể coi là hoàn chỉnh, tuy nhiên, bước đầu, theo nhu cầu nghiên cứu, chúng tôi tạm giới thiệu hệ thống kinh lạc này để cùng nhau nghiên cứu và đào sâu hơn.

 


CẤU TRÚC CỦA 10 ĐƯỜNG KINH LẠC THẬP CHỈ ĐẠO

 

            a- Tên gọi:

Các đường kinh ở mặt trên (mu) tay, chân được gọi là các đường Ngũ bội, đồng thời được đánh số thứ tự theo từng ngón tay, bắt đầu từ ngón tay cái, và vì thế chúng ta có:

                   Ngũ bội 1: ngón tay cái (ngón 1).

Ngũ bội 2: ngón tay trỏ (ngón 2).

Ngũ bội 3: ngón tay giữa (ngón 3).

Ngũ bội 4: ngón tay áp út (ngón 4).

Ngũ bội 5: ngón tay út (ngón 5).

           Các ngón chân cũng theo cách sắp xếp như trên.

            Và được gọi là Ngũ bội 1 Tay, Ngũ bội 2 Tay, Ngũ bội 1 Chân…

            Các đường kinh ở mặt trong (lòng) bàn tay, bàn chân được gọi chung là các đường Tam tinh và cũng được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ ngón tay hoặc chân cái (ngón 1) và có tên gọi là Tam tinh 1 Tay, Tam tinh 2 Tay, Tam tinh 1 Chân, Tam tinh 2 Chân…

 

b-   Hướng vận hành:

Tất cả các đường Ngũ bội, Tam tinh đều xuất phát từ đỉnh (đầu) của các ngón tay ngón chân. Chiều vận hành duy nhất cho tất cả các đường kinh là chiều ‘Hướng tâm’ tức từ ngoài các ngón tay, ngón chân đi vào trong ngực, đầu…

           

c-   Tác dụng:

Các đường kinh Ngũ bội cách chung, ở mặt ngoài (phần trên) thuộc về dương, mang đặc tính Dương là hưng phấn, kích thích, vì vậy thường được dùng trong các trường hợp liệt, yếu. Thí dụ: Người bệnh bị liệt yếu cánh tay, thẳng ngón tay cái (ngón 1) lên, khi chữa, có thể kích thích Ngũ bội 1 hoặc Khóa Ngón và bấm theo đường kinh Ngũ bội 1 Tay…

            Các đường kinh Tam tinh, cách chung, nằm ở mặt trong, thuộc về phần âm, mang đặc tính ức chế, vì vậy thường được dùng trong những trường hợp bệnh chứng đang trong trạng thái hưng phấn, co cứng…

Thí dụ: Người bệnh liệt cánh tay thể co cứng, khó duỗi (thể hưng phấn), khi chữa trị, nên bấm kích thích nhiều ở Tam tinh để tay được mềm ra…

 

Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: