HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỐI NHÃN

huyet-vung-chan-doi-nhan-1 huyet-vung-chan-doi-nhan-2

VT :  Khớp 2 ngón chân cái (1) lên 1 khoát, thẳng gân giữa ngón lên.

GP :  Dưới huyệt là gân cơ duỗi dài riêng ngón cái, cơ duỗi ngắn các ngón chân, cơ gian cốt mu chân.

Thần kinh : có nhánh mu chân, dây TK hông (tọa) kheo trong của tiết đoạn TK thắt lưng 4 và cùng 1 (L4 – S1) đi qua.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK chầy trước và nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị mi mắt bị sụp xuống, mắt lác ().

Tác dụng vào tai làm cho tai nghe rõ hơn.

CB :  Khóa Khô khốc 3 + bấm bên bệnh.

. Trị lác (lé) mắt: Thường kết hợp với day ấn huyệt Khô khốc giữa.

– GC : Trên lâm sàng, có thể dùng huyệt Đối nhãn điều trị một số trường hợp bệnh về mắt như sau:

+ Mắt trợn ngược (nhãn cầu mắt thường bị kéo lên phía trên, có khi chỉ thấy tròng trắng mắt): Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, kéo xuống về phía móng chân 7 – 10 lần.

+ Mắt cứ nhìn xuống, nhướng mắt lên khó khăn: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, đẩy dọc lên hướng mu bàn chân.

+ Mắt lé vào trong: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm bật huyệt Đối nhãn vào mé trong à ngón chân cái.

+ Mắt lé ra ngoài: Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, bấm bật huyệt Đối nhãn ß về hướng ngón chân thứ 2.

 

Bảng tóm tắt huyệt Đối Nhãn

 

Trị mi mắt bị sụp xuống. Khóa Khô khốc 3 + bấm huyệt Đối nhãn bên bệnh.
Mắt trợn ngược   lên. Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, kéo xuống về phía móng chân
Mắt cứ nhìn xuống. Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, đẩy dọc lên hướng mu bàn chân
Mắt lé vào trong. Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm bật huyệt Đối nhãn vào mé trong à ngón chân cái
Mắt lé ra ngoài. Khóa Khô khốc 3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, bấm bật huyệt Đối nhãn ß về hướng ngón chân thứ 2.