HUYỆT VÙNG CHÂN – GIÁC KHÍ

huyet-vung-chan-giac-khi-1 huyet-vung-chan-giac-khi-2

VT :  Đỉnh trong mắt cá chân lên 2 khoát, hơi chếch vào sát bờ trong xương chầy (đối diện với huyệt Hữu môn ở mặt ngoài cẳng chân).

GP :  Dưới da là khe giữa gân cơ gấp dài các ngón chân, mặt sau đầu dưới xương chầy.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị huyết trắng (đái hạ), Sa tử cung.

Trong điều trị băng huyết:

Ø Băng huyết nhẹ: Dùng huyệt Giác khí, Hữu môn.

Ø Băng huyết vừa: Dùng huyệt Mạch kinh.

Ø Băng huyết nặng: Dùng huyệt Án dương.

CB :  . Trị đái hạ : 2 ngón tay cái để vào huyệt Giác khí và Hữu môn cùng lúc xoay tròn – vuốt đẩy ngược lên, kết hợp với móc gân Achille.

Bệnh nhẹ : 5-7 lần.

Bệnh nặng : 10 lần.

Nếu đái hạ do nấm gây nên (chất đái hạ đục, ngứa…), thêm huyệt Khu phong (để trừ thấp nhiệt).

. Trị sa tử cung:

1- Bàn tay trái thày thuốc đỡ lấy gót chân bên phải của người bệnh, khoá Ngũ bội 4 + Xoay tròn – Vuốt ngược gân Achille từ dưới lên.

2- Hai ngón tay cái để vào huyệt Giác khí và Hữu môn cùng lúc xoay tròn khoảng 1 phút. Sau đó, dùng cả 5 ngón tay đặt vào vị trí 5 Ngũ bội chân, tuy nhiên, chỉ dùng ngón tay trỏ day Ngũ bội 4 mà thôi (các ngón khác chỉ đè vào, không bấm). Sau cùng, dùng 2 ngón tay cái để vào 2 bên gân Achille, khóa (đè chặt một bên) bên kia sẽ vuốt ngước từ dưới gót lên trên một khoảng chừng 3 khoát tay. Làm ngược lại, khóa bên gân Achille bên này, vuốt phía bên kia…

GC :  + Thường phối hợp với huyệt Hữu môn.

+ Không bấm khi có thai, đang hành kinh, hoặc vừa sạch kinh hoặc mới sinh dưới 3 tháng.

+ Tương ứng với huyệt Can viêm điểm của châm cứu.

 

Bảng tóm tắt huyệt Giác Khí

 

Trị huyết trắng (đái hạ), sa tử cung.
Trị đái hạ      2 ngón tay cái để vào huyệt Giác khí và Hữu môn cùng lúc xoay tròn – vuốt đẩy ngược lên, kết hợp với móc gân Achille.
Trị sa tử cung    Hai ngón tay cái để vào huyệt Giác khí và Hữu môn cùng lúc xoay tròn khoảng 1 phút. Sau đó, dùng cả 5 ngón tay đặt vào vị trí 5 Ngũ bội chân, nhưng chỉ day Ngũ bội 4 mà thôi (các ngón khác chỉ đè vào, không bấm). Sau cùng, dùng 2 ngón tay cái để vào 2 bên gân Achille, khóa (đè chặt một bên) bên kia sẽ vuốt ngước từ dưới gót lên trên một khoảng chừng 3 khoát tay. Làm ngược lại, khóa bên gân Achille bên này, vuốt phía bên kia…