HUYỆT VÙNG LƯNG VAI – CHU CỐT

Huyet vung lung vai - CHU CỐT 1 Huyet vung lung vai - CHU CỐT 2

VT :  Tại giữa khe đốt sống lưng 2 và 3 (D2 – D3).

GP :  Dưới da là cân cơ thang, gân cơ trám, hoặc gân cơ thoi, cơ gối cổ, cơ vai dài của lưng, cơ ngang gai, dây chằng gai, dây chằng gian gai, dây chằng vàng, ống sống.

TK vận động cơ là nhánh của dây TK sọ não XI, các nhánh của đám rối cổ, các nhánh của TK sống.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2 và D3.

TD : . Chỉ dùng để khóa (đè ngón tay vào) không cho máu dẫn xuống khi bấm huyệt Chí ngư.

         . Khóa huyệt Chu cốt, bấm Ngũ bội tay, sẽ dẫn kinh khí xuống ngón chân tương ứng phía đối nghịch (từ bên phải dẫn xuống bên trái và ngược lại).