KHÓA trong bấm huyệt Thập Chỉ Đạo

 

            Một trong những kỹ thuật đặc biệt làm cho môn bấm Thập chỉ đạo khác hẳn với các phương pháp bấm huyệt khác là các tác động của KHÓA.

           

Dựa vào các tác dụng lâm sàng, có thể chia Khoá làm 4 loại chính:

 

a- Khóa căn bản: Loại Khóa chính, hầu như được sử dụng trong tất cả các thao tác bấm.

Các loại Khóa căn bản thường dùng là:

+ Khóa Hổ khẩu và Nhân tam ở tay.

+ Khóa Khô khốc ở chân.

Hầu như các thủ pháp kích thích, bấm ở tay đều dùng kết hợp với Khóa Hổ khẩu. Còn các huyệt ở chân thường dùng kết hợp cùng lúc với khóa Khô khốc…

            Chi tiết về các loại Khóa này, xin xem ở trong phần ‘Huyệt Vị’.

 

b- Khóa hỗ trợ: Thường dùng kèm với huyệt khác để nâng cao tác dụng của nhau.

Thí dụ: Khóa huyệt Bạch lâm bấm huyệt Khương thế và ngược lại, Khóa huyệt Chí thế 1,2 bấm huyệt Chí thế 4,5 và ngược lại…

 

c- Khóa đơn: Chỉ cần khóa 1 huyệt đó cũng có khả năng gây tác dụng kích thích vùng tương ứng.

Thí dụ: Khóa huyệt Bí huyền số 1 làm chân hết rung giật.

Khóa huyệt Bí huyền số 2 làm cho chân lắc vào lắc ra.

           

d- Khóa ngón: Đây là 1 loại khóa tương đối khá độc đáo dựa theo sự tương hợp của các bộ phận trong cơ thể nhưng chỉ áp dụng cho vùng tay mà thôi.

Cũng gọi là Khóa lóng (1 ngón tay thường có 3 lóng).

 

d.1- Khóa ngón cách thứ I

 

– Nguyên tắc hình thành: Dựa theo sự tương ứng giữa các bộ phận ở tay:

Bàn tay úp, nếu quy định từ ngón tay đến bàn tay có 3 khớp xương (u nổi cao của phần nối giữa 2 lóng tay), tính từ đầu ngón tay vào là khớp 1, khớp kế tiếp là khớp 2 và phần nối ngón tay – bàn tay là khớp số 3.

 

Tham khảo Bài giảng THẬP CHỈ LIÊN TÂM: