Sách Hoàng Duy Tân

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH QUA

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH QUA

– VT :  Thẳng đỉnh giữa – trên xương bánh chè (Bí huyền 1) lên 2 khoát, chếch vào trong 2 khoát. – GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ may và cơ rộng trong, cơ rộng giữa, xương đùi. TK vận động cơ là các nhánh của dây TK đùi....
HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠCH TIẾT

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠCH TIẾT

– VT :  Mu khớp 1 ngón chân cái (1) xuống 0,5 khoát. – GP :  Dưới huyệt là xương đốt 2 ngón chân cái (1). TK vận động cơ là nhánh các nhánh của dây chầy sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5. – TD :  Trị...
HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH ĐĂNG

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH ĐĂNG

– VT :  Mé trong – dưới xương bánh chè (Bí huyền 7 hoặc 8) xuống 3 khoát, chếch sát vào xương chầy (dưới huyệt Xích tuế 1 khoát). – GP :  Dưới huyệt là bờ sau – trong và mặt sau đầu trên xương chầy, chỗ bám của cơ...
HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠCH KINH

HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠCH KINH

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong lên 2 khoát, ngay trên xương chầy, chân Trái. – GP :  Dưới huyệt là bờ sau – trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cẳng chân sau. TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM QUY

HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM QUY

– VT :  Từ khớp 1 ngón chân thứ 5 đo lên phía mu chân 1cm, hơi chếch về phía ngoài ngón 5. – GP :  Dưới huyệt là khe giữa gân duỗi ngón 4 và 5 của cơ duỗi dài các ngón chân, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu trước của...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM NHŨ

HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM NHŨ

  – VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 3 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát (dưới huyệt Khô minh 1 khoát), ở chân bên Phải. – GP :  Dưới huyệt là gân cơ cẳng chân sau và gân cơ gấp dài các ngón chân, sau mỏm chân đế gót của...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÚC KỲ

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÚC KỲ

– VT : Đỉnh mắt cá chân trong lên 8 khoát. Hoặc tại giữa đường nối đỉnh mắt cá chân trong và đỉnh cao bờ dưới ngoài xương bánh chè. – GP :  Dưới huyệt là mặt trước – trong của xương chầy. TK vận động cơ là nhánh...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU TRUNG

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU TRUNG

– VT :  Cạnh phía trong gai chậu trước, bên Trái (bên phải cùng vị trí là huyệt Khu chè). – GP :  Dưới huyệt là gân cơ chéo to, bờ ngoài cơ thẳng to, gân cơ chéo bé của bụng và cơ ngang bụng, mạc ngang, phúc mạc. Dưới ổ bụng...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU PHONG

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU PHONG

– VT : Ngồi thõng chân, khi nghiêng chân, tại mé lồi cầu ngoài xương đùi, có vùng lõm, trên giữa rãnh phần cuối cơ 4 đầu đùi và cơ 2 đầu đùi (tại bó gân của nhóm cơ đùi sau – ngoài gân cơ 2 đầu đùi). Đây là huyệt Khu phong...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU CHÈ

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHU CHÈ

– VT :  Cạnh phía trong gai chậu trước, bên Phải (bên trái cùng vị trí là huyệt Khu trung). – GP :  Dưới huyệt là gân cơ chéo to, bờ ngoài cơ thẳng tọt gân cơ chéo bé của bụng và cơ ngang bụng, mạc ngang, phúc mạc. Dưới ổ...