Sách Hoàng Duy Tân

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔI THẾ 2

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔI THẾ 2

– VT :  Đỉnh sau mắt cá chân ngoài lên 2 khoát, Tại giữa rãnh xương chầy và xương mác, sát bờ xương mác (lấy ở chỗ lõm thẳng bờ ngoài mắt cá chân lên). – GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐNG

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐNG

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong bên Phải xuống 3 khoát, hơi chếch về phía lòng bàn chân, trên đường tiếp giáp da gan bàn chân – mu chân. – GP :  Dưới huyệt là cơ dạng ngón chân cái, cơ gấp chắn ngón cái, chỗ bám của gân...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ MINH

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ MINH

– VT :  Đỉnh mắt cá chân trong xuống 2 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát. – GP :  Dưới huyệt là bờ sau gân gấp dài ngón chân cái, chỗ bám của cơ dạng ngón cái và gân gót chân, rãnh gót của xương gót chân. TK vận động cơ là các...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐN

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ THỐN

– VT :  Đỉnh mào chậu xuống 4 khoát (dưới huyệt Khiên thế 2 khoát), hơi xéo vào trong. – GP :  Dưới huyệt là cung đùi Fallope, khe cơ lược và cơ khép nhỡ, cơ khép bé và cơ bịt. TK vận động cơ là các nhánh của dây TK bịt. Da...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ LƯU

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ LƯU

– VT :  Từ đỉnh giữa mắt cá chân trong đến đầu bờ trong ngón chân cái, chia làm 3 phần, huyệt ở 1/3 tính từ gót chân. – GP :  Dưới huyệt là cơ dạng ngón chân cái, chỗ bám của gân cơ cẳng chân sau, bờ trên xương thuyền. TK...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ LÂN

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ LÂN

– VT :  Tại 1/ 3 phía dưới – trước ngoài xương đùi, trong khe của cân đùi và cơ 2 đầu đùi, thẳng đầu ngoài xương bánh chè lên 5 khoát. – GP :  Dưới huyệt là bờ sâu cân đùi và cơ rộng ngoài bờ trước cơ 2 đầu đùi,...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ KHỐC GIỮA

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ KHỐC GIỮA

– VT :  Tại đỉnh giữa mắt cá chân trong và ngoài. – GP :  . Khô khốc giữa 1 (Ngoài) : Dưới huyệt là đầu dưới xương mác và xương gót chân. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1. . Khô khốc giữa 2 (Trong) : Dưới...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHOEO

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHOEO

– VT :  Tại vùng nhượng (nếp gấp) sau chân. Có 3 điểm : . Khoeo 1 : Từ giữa lằn nếp nhượng chân xuống 1 khoát. . Khoeo 2 : Ngay giữa lằn nếp nhượng chân. . Khoeo 3 : Từ giữa lằn nếp nhượng chân lên 1 khoát. – GP :  Dưới...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÓA KHÔ KHỐC

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÓA KHÔ KHỐC

– VT :  Có 3 vị trí khóa Khô khốc : Nếu coi mắt cá chân là 1 hình vuông có 2 cạnh đối song song với mặt đất thì xác định 3 huyệt khóa Khô khốc như sau : .           Khô khốc 1 : Ở góc dưới – sau mắt cá chân (thẳng đỉnh...
HUYỆT VÙNG CHÂN – KHIÊN THẾ

HUYỆT VÙNG CHÂN – KHIÊN THẾ

– VT :  Đỉnh mào chậu xuống 2 khoát, hơi chếch vào đường nếp háng. Hoặc xác định điểm cao nhất của xương mào chậu và mấu chuyển lớn xương đùi, huyệt ở giữa đường thẳng nối 2 điểm này. – GP :  Dưới huyệt là cung...