Sách Hoàng Duy Tân

HUYỆT VÙNG CHÂN  – GIÁC KHÍ

HUYỆT VÙNG CHÂN – GIÁC KHÍ

– VT :  Đỉnh trong mắt cá chân lên 2 khoát, hơi chếch vào sát bờ trong xương chầy (đối diện với huyệt Hữu môn ở mặt ngoài cẳng chân). – GP :  Dưới da là khe giữa gân cơ gấp dài các ngón chân, mặt sau đầu dưới xương...
HUYỆT VÙNG CHÂN – GÂN ACHILLE

HUYỆT VÙNG CHÂN – GÂN ACHILLE

– VT :  Đường gân dọc 2 bên gót chân trong và ngoài. – GP :  Dưới huyệt là bờ trong và bờ ngoài gân gót chân, mặt sau và trước cơ gấp dài ngón chân cái, mặt sau, trước đầu dưới xương chầy. TK vận động cơ là các nhánh...
HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỐI NHÃN

HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỐI NHÃN

– VT :  Khớp 2 ngón chân cái (1) lên 1 khoát, thẳng gân giữa ngón lên. – GP :  Dưới huyệt là gân cơ duỗi dài riêng ngón cái, cơ duỗi ngắn các ngón chân, cơ gian cốt mu chân. Thần kinh : có nhánh mu chân, dây TK hông (tọa) kheo trong...
HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỊNH TỬ

HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐỊNH TỬ

– VT :  Khớp 1 ngón chân thứ 5 (ngón út) lên 3 thốn (4 ngang ngón tay), tại chỗ giao nhau của 2 khe xương ngón 4 và 5. – GP :  Dưới huyệt là bờ ngoài gân duỗi ngón 5 của cơ duỗi chung các ngón, cơ gian cốt mu chân, khe giữa...
HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐẮC QUAN

HUYỆT VÙNG CHÂN – ĐẮC QUAN

– VT :  Lấy ở trên nếp gấp trước khớp cổ chân, trong khe của gân cơ cẳng chân trước và gân cơ duỗi dài riêng ngón chân cái (1) (Vểnh bàn chân lên cho hiện rõ gân cơ cẳng chân, huyệt ở sát 2 bên chỗ lõm giữa cẳng chân). –...
HUYỆT VÙNG CHÂN – CUNG KHÔN

HUYỆT VÙNG CHÂN – CUNG KHÔN

– VT :  Tại góc trên – trước mắt cá chân ngoài lên 3 khoát, sát bờ trước xương mác, ấn vào thấy ê tức. – GP :  Dưới da là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác. TK vận động cơ là nhánh của dây TK cơ...
HUYỆT VÙNG CHÂN – BÍ HUYỀN

HUYỆT VÙNG CHÂN – BÍ HUYỀN

– VT :  Tại vùng chung quanh đầu gối. Có 8 huyệt, đánh số thứ tự như sau :             BH 1         : Trên đỉnh.             BH 2         : Ở bờ dưới. BH 3 và 4 : Ở giữa (2 bên). BH 5 và 6 : Góc đỉnh trên....
HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN TỌA

HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN TỌA

– VT :  Đỉnh trên – trước mắt cá chân ngoài lên 2 khoát, ấn vào thấy ê tức. – GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ mác bên ngắn với bờ trước xương mác. TK vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cơ – da. Da vùng huyệt...
HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN DƯƠNG

HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN DƯƠNG

– VT :  Đỉnh mắt cá chân ngoài lên 3 khoát, lùi ra phía sau 1 khoát, trong khe của cơ mác ngắn và cơ dép. – GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ dép và cơ mác bên ngắn, cơ gấp dài ngón chân cái, bờ dưới cơ chầy sau. TK vận động...
HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN DƯ

HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN DƯ

–VT : Từ đỉnh ngoài xương mác đến đỉnh cao mắt cá chân ngoài chia làm 3 phần bằng nhau, huyệt ở 1/3 từ trên xuống, bờ ngoài cơ cẳng chân trước. –GP :   Dưới da là bờ ngoài cơ cẳng thân trước, bờ trong cơ duỗi chung các...