Sách Hoàng Duy Tân

HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN CỐT

HUYỆT VÙNG CHÂN – ÁN CỐT

– VT :  Tại đỉnh góc trên – trước mắt cá chân trong lên 4 khoát. – GP :  Dưới huyệt là bờ trong xương chầy, bờ trước cơ gấp dài các ngón chân và cơ cẳng chân sau. TK vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau. Da vùng...
HUYỆT VÙNG TAY  – VỊ TRƯỜNG ĐIỂM

HUYỆT VÙNG TAY – VỊ TRƯỜNG ĐIỂM

– VT :  Tại điểm giữa rãnh mô ngón tay cái và đường thẳng từ chỗ lõm nhất nếp cổ tay trong kéo xuống. Hoặc từ giữa nếp cổ tay xuống 1 khoát, hơi chếch về phía ngón tay cái 1 ít. – GP :  Dưới huyệt là cơ dạng ngón ngón...
HUYỆT VÙNG TAY – TỨ THẾ

HUYỆT VÙNG TAY – TỨ THẾ

– VT :  4 điểm ở cơ 3 đầu cánh tay. Từ đỉnh mấu trên khớp vai sau đến mỏm trên đầu khủy ngoài khớp khủy, chia làm 4 phần bằng nhau, đó là 4 vùng huyệt. – GP :  Dưới vùng huyệt là cơ Delta, cơ 2 đầu cánh tay, chỗ bám của...
HUYỆT VÙNG TAY – TƯ THẾ

HUYỆT VÙNG TAY – TƯ THẾ

– VT :  Tại điểm giữa phía trước ổ khớp vai. Hoặc lấy ở điểm giữa đỉnh khớp vai và đầu nếp nách trong (gần huyệt Thủ mạnh). – GP :  Dưới huyệt là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 2. TK vận...
HUYỆT VÙNG TAY – TUYẾT NGƯ

HUYỆT VÙNG TAY – TUYẾT NGƯ

– VT :  Tại bờ trong đốt 3 ngón tay út (5), trên đường tiếp nối da gan tay – mu tay, ngay đầu nếp gấp khớp bàn tay – ngón tay. – GP :  Dưới huyệt là chỗ bám của cơ dạng ngón út (5) và cơ gấp ngón út, bờ trong đầu...
HUYỆT VÙNG TAY  – TRẠCH ĐOÁN

HUYỆT VÙNG TAY – TRẠCH ĐOÁN

– VT :  Tại sát cạnh dưới lồi cầu trong xương cánh tay, bên Trái. – GP :  Dưới huyệt là gân cơ 3 đầu cánh tay, rãnh ròng rọc khuỷu của mặt sau đầu dưới xương cánh tay. TK vận động cơ là các nhánh của dây TK trụ và TK quay....
HUYỆT VÙNG TAY – THỦ MẠNH

HUYỆT VÙNG TAY – THỦ MẠNH

– VT :  Tại bờ trước phía trong xương cánh tay, cách mép nếp đỉnh nách trước 2 khoát, tại chỗ lõm hơi xéo về phía cơ Delta (giữa đầu nếp nách và đỉnh vai trong), bên Phải. Tại điểm giữa lồi cao bờ trong xương vai với đỉnh...
HUYỆT VÙNG TAY – THU Ô

HUYỆT VÙNG TAY – THU Ô

– VT : Tại ngay sát dưới lồi cầu ngoài xương cánh tay. – GP :  Dưới huyệt là chỗ bám của cơ ngửa dài, cơ quay 1, cơ ngửa ngắn khớp khuỷu. TK vận động cơ là các nhánh của dây TK quay. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn...
HUYỆT VÙNG TAY – THẾ DƯ

HUYỆT VÙNG TAY – THẾ DƯ

– VT : Ở mu bàn tay, sát trên đốt bàn tay của ngón cái (1), ngay dưới huyệt Chí thế ngoài. – GP :  Dưới huyệt là cơ gian cốt mu tay, bờ trên cơ khép ngón tay cái, bờ trong gân cơ duỗi dài ngón tay cái. TK vận động cơ là các...
HUYỆT VÙNG TAY – NHÂN TAM

HUYỆT VÙNG TAY – NHÂN TAM

– VT :  Có 3 điểm (huyệt) Nhân tam ở lưng cổ tay – cẳng tay : Nhân tam 1 : Tại chỗ lõm giữa cổ – mu tay, ngang mỏm trâm quay và trâm trụ (tương đương huyệt Dương trì của châm cứu). Nhân tam 2 : Trên Nhân tam 1 khoảng 1 khoát,...