Học cách chữa ĐAU LƯNG, THẦN KINH TỌA của Danh Y Đất Việt

Sáng ngày 06/12/2017 Danh Y Đất Việt, Bác sỹ Dư Quang Châu  hướng dẫn cho các học viên thực hành chữa ĐAU LƯNG, THẦN KINH TỌA tại lớp học ở số 1 Đông Tác, Kim Liên, Hà Nội.