Khai giảng lớp THẬP CHỈ ĐẠO PAKISTAN I

Khai giảng lớp: THẬP CHỈ ĐẠO PAKISTAN I
Chuyên đề CỔ – VAI – GÁY
Yêu cầu: Học viên đã học xong 2 lớp Thập Chỉ Căn Bản và Thập Chỉ Chuyên Sâu
Đăng ký học tại Hà Nội: Số 67 Bà triệu, Hoàn Kiếm.
Điện Thoại: 032.6811.258