Khóa học sắp khai giảng

Tài sản đầu tiên là sức khoẻ

Tài sản đầu tiên là sức khoẻ

Sức khoẻ có được khi và chỉ khi khí huyết lưu thông. "Thống bất thông, thông bất thống", hẳn bạn đã được nghe câu này nhiều lần. Nhưng bản chất câu nói này là gì?
Khoẻ không đơn giản chỉ là không nhìn thấy bệnh

Khoẻ không đơn giản chỉ là không nhìn thấy bệnh

Không thấy biểu hiện ốm bệnh, chưa chắc đã là không có bệnh. Vào một ngày, bỗng dưng bị tai biến, bị nhồi máu cơ tim, phải nằm liệt gường, thì mọi người sẽ nói ông ấy, bà ấy tự dưng tai biến. Tai biến có phải tự dưng đến...