ĐAU KHỚP GỐI, khỏi liền, rời xe lăn tự đi ngay, lớp Danh y Đất Việt, chùa Vĩnh Nghiêm, SYDNEY