Tin tức

MỘT NGƯỜI THẦY THUỐC VÌ CỘNG ĐỒNG

MỘT NGƯỜI THẦY THUỐC VÌ CỘNG ĐỒNG

Chiều ngày 06/7/2016 cộng đồng người Việt Nam tai Teplice cùng với CLB Thập Chỉ Liên Tâm Bắc Séc (CH Séc) lưu luyến tổ chức buổi chia tay với bác sĩ Dư Quang Châu, nhà cảm xạ học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dựng Bấm huyệt...
Lớp học Thập Chỉ Đạo duy nhất tại TPHCM

Lớp học Thập Chỉ Đạo duy nhất tại TPHCM

Lớp học Thập Chỉ Đạo duy nhất tại TPHCM - Thông báo cập nhật mới về các địa điểm dạy bấm huyệt Thập Chỉ Đạo của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.
Chương trình Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo – Châu Âu hè 2016

Chương trình Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo – Châu Âu hè 2016

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội - Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ tổ chức hoạt động “THẬP CHỈ LIÊN TÂM” khắp châu Âu trong thời gian từ ngày 11/06/2016 đến ngày 10/09/2016. GIẢNG VIÊN Dư Quang Châu.