Uncategorized

Chữa điếc tai cho người lớn tuổi

Chữa điếc tai cho người lớn tuổi

Tháng 6 năm 2018, bác sĩ Dư Quang Châu, viện trưởng Viện nghiên cứu & ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm  đã đem phương pháp Thập Chỉ Đạo phổ biến cho bà con việt kiều tại Santa Ana, California, Hoa kỳ, Thầy đã hỗ trợ chữa...
HUYỆT VÙNG CHÂN – HỮU MÔN

HUYỆT VÙNG CHÂN – HỮU MÔN

– VT :  Đỉnh mắt cá chân ngoài lên 2 khoát, tại bờ trước ngoài đầu dưới xương mác, hơi chếch vào sát bờ trong xương mác (đối diện với huyệt Giác khí ở mặt trong cẳng chân). – GP : Dưới da là bờ trong xương mác và phần...