KHAI GIẢNG LỚP THẬP CHỈ ĐẠO PAKISTAN II: Chuyên đề LƯNG – GỐI

🌳 THÔNG BÁO mở lớp Pakistan 2 – chuyên đề LƯNG – GỐI  tại HÀ NỘI
⚡️ Thời gian: Học 2 ngày Thứ Bảy 29/6 CN 30/6 từ 8h30-17h.
⚡️ Địa điểm: Số 67 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
⚡️ Yêu cầu: Học viên đã học xong 2 lớp Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản và Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu

⚡️ Điện Thoại: 032.68.11.258

⚡️BS Dư Quang Châu trực tiếp đứng lớp.