Chữa câm điếc bẩm sinh, Danh y Đất Việt, Bác sĩ Dư Quang Châu 10 2017