Hướng dẫn điều chỉnh trật khớp Xương Thuyền (Pakistan 3)

Các bệnh gây đau bàn chân có thể phân loại đại thể thành ba nhóm:

 1. Những tật do sự căng cơ quá mức ở vòm dọc.
 2. Những tật do sự căng cơ quá mức ở vòm xương bàn.
 3. Những tật  do sự sai tư thế của các ngón chân.

Ba loại tật gây đau này có thể cùng tồn tại trong một bàn chân, nhưng thường thì, có một loại sẽ trội hơn hẳn.

Khám bàn chân sai tư thế và gây đau nên gồm những bước sau:

 • Khám sự thẳng trục của toàn bộ tư thế để có chứng cứ về sự dồn sức quá đáng lên bàn chân, ví dụ xảy ra trong những ca sai lệch tư thế khiến trọng lượng cơ thể bị mang ra trước quá nhiều lên phần thịt tròn của chân (xem tr. 69)
 • Kiểm tra sự thẳng trục của bàn chân khi đứng, vừa với chân không giày và chân có giày.
 • Quan sát cách đi, cả đi với giày lẫn đi không giày.
 • Thử sự yếu hay co cứng của cơ ngón chân và bàn chân.
 • Kiểm tra phần bất lợi do nghề nghiệp.
 • Kiểm tra giày có vừa khít không.

Và kiểm tra nơi đặt gan bàn chân và gót bàn chân. Phân phối sức nặng sai trong khi đứng hay khi đi thường được tiết lộ khi kiểm tra giày thấy những phần nhất định nào đó của giày bị mòn.

 • Việc điều trị có thể quy về hai loại, chỉnh đúng và làm giảm. Lý tưởng là, việc điều trị nên chỉnh đúng, nhưng hãy cân nhắc những bệnh gây đau chân ở nhiều người già có cấu trúc cơ, xương, dây chằng không thể điều chỉnh bằng những phương pháp chỉnh đúng, thì điều cần thiết là dùng những phương pháp đã xác lập để đạt được sự giảm đau kèm chỉnh đúng ở mức tối thiểu.

  Mời quý vị theo dõi Hướng dẫn điều chỉnh trật khớp Xương Thuyền (Pakistan 3) theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=6-pGo_-MZBE&t=3s