Chỉnh tật bị giật chân khi bước đi do chèn đốt sống, thoái hóa cột sống

“Em coi phim của Thầy, clip của Thầy, em nghĩ đó chỉ là phim thôi, mức độ tin tưởng chỉ ở mức độ thôi, nói chân tình thì Em vẫn tin, cũng hi vọng nhưng chỉ ở một tầm nào đó thôi, sau này chính Em là bệnh nhân thì Em nghĩ đó là điều vi diệu, em hãnh diện… Em coi Thầy chữa ở nước ngoài … thì thật sự bây giờ trong niềm hãnh diện, Thầy là người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh … Thầy trị bệnh có tính chất khoa học, gần gũi … Thầy cho chúng em biết  kiến thức, mình biết mình đang bệnh, bệnh cái gì, phòng bằng cách nào v..v..”  là tâm sự của một học viên được Thầy Dư Quang Châu chữa tại lớp học Thập Chỉ Liên Tâm: