Tay giơ lên cao khó, được chữa trị ngay tại lớp.

Học viên đến lớp học, tay giơ lên cao khó khăn nhưng chỉ sau vài phút được bác sĩ Dư Quang Châu hỗ trợ chữa trị tại lớp học Thập Chỉ Liên Tâm, hiện tượng đó đã không còn.