Bế được vợ sau ít phút

Do bị ngã, trật khớp vai, không bê được vật nặng, vậy mà chỉ sau ít phút được bác sĩ Dư Quang Châu  tác động, bệnh nhân tại Washington State đã tự tin bế vợ. Xem video chữa trị theo đường link : https://www.youtube.com/watch?v=xPUaTkjr98I