Đủ thứ bệnh đến học được chữa ngon lành

Cuộc sống phải lo cơm áo, gạo tiền, phải làm việc vất vả, một lúc phải làm cả trong và ngoài (dân gian gọi là chân trong chân ngoài) thật vất vả, bao nhiêu năm không có ngày chủ nhật, không còn thời gian chăm sóc sức khoẻ bản thân, đến khi không cố được nữa mới nhận ra mình có quá nhiều bệnh. Xin mời quý vị theo dõi clip bác sĩ Dư Quang Châu chữa cho học viên đặc biệt này.