Điều chỉnh THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM ngay trong lớp học

Học viên bị thoát vị đĩa đệm, mỗi khi nằm xuống đứng lên khó khăn, được bác sĩ Dư Quang Châu điều chỉnh ngay trong giờ học của lớp Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm tháng 5/2018. Xem quá trình điều chỉnh, kết quả khỏi chê theo đường linhk: https://www.youtube.com/watch?v=Cj_c94leHkw