Vẹo lưng, thoát vị đĩa đệm, chữa cho học viên trong lớp học