Cơ chế Xương Sên, Xương Thuyền ở cổ chân (Pakistan 3)

Bàn chân có hai vòm dọc kéo dài từ gót đến phần thịt tròn của chân. Vòm dọc trong hay cung trong tạo thành bởi xương gót, xương sên, xương thuyền, ba xương chêm và ba xương bàn đốt trong. Vòm dọc ngoại hay ngoài được tạo thành bởi xương gót, xương hộp và hai xương bàn đốt ngoài. Vòm ngoài thấp hơn vòm trong, và nó có khuynh hướng mất đi khi chịu lực. Bất kỳ sự nói đến ‘vòm dọc’ nào cũng là để chỉ vòm trong.)

Có hai vòm ngang xương bàn chân, một là thiết đồ cổ chân khi cắt ngang mặt phẳng trán và một là ngang phần thịt tròn của chân. Vòm xương bàn phía sau ở đầu gần (hay nền) của xương bàn chân. Cấu trúc vòm với những xương chêm trên đỉnh vòm. Vòm bàn chân phía trước là ở đầu xa (hay đầu) của các xương bàn.

Mời quý vị theo dõi bài giảng : Cơ chế xương sên, xương thuyền ở cổ chân theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=m8cjFiCr1AE&t=33s