MÓNG TAY- MÓNG CHÂN

MÓNG TAY- MÓNG CHÂN
Thiên lục tiết tạng tượng luận sách Tố vấn nói: “ Can … vinh nhuận ở móng tay móng chân”.
– Sách chư bệnh nguyên hậu luận nói: Móng tay, móng chân là phần thừa của Can”.
Ngón, móng tay chân chẳng khác gì những đọt lá chồi cây là những chổ khởi sinh ứng với thiếu dương nên thuộc can và phản ảnh rỏ ràng tìng trạng của Mộc khí.
Tuy nhiên móng tay, móng chân là dấu hiệu của năm khí.
– Móng tay chân to, cứng, dày là những dấu hiệu của Can Mộc khí mạnh mẽ ở những người có khuynh hướng hoạt động tay chân.
– Móng tay chân mềm mỏng, nhỏ là dấu hiệu của Can Mộc khí suy ở những người có khuynh hướng ít hoạt động tay chân ( đó là nói bản chất bẩm sinh).
Trong bệnh phổi, phế kim khí suy không khắc chế được Can Mộc khí làm cho nó vượng lên sinh ra các chứng các móng tay chân phì đại.
– Móng tay chân chân đỏ thẳm là dấu hiệu của Cản Hỏa khí vượng.
– Móng tay chân lợt lạt thiếu máu là dấu hiệu của Can Hỏa khí suy.
– Móng tay chân đen tím là dấu hiệu của Can Thủy khí suy …
Mỗi đầu ngón tay chân đều có các đường kinh đi qua nên ngón tay chân nào đau sẽ ứng với các bệnh chứng của kinh tương ứng và các cơ quan cơ năng liên hệ.
Các đầu ngón lại tương ứng cới thiếu dương nên hầu hết đều có những Mộc khí huyệt liên hệ với mộc khí trong người.
BS Dư Quang Châu
Chủ tịch Chi hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng TCLT
Viện trưởng Viện Bấm huyệt TCLT
(Còn tiếp)