Vì sao 72 Tuổi vẫn đến học Thập Chỉ Liên Tâm?

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm là thành viên của Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam theo quyết định số 97/QĐ-TC được Chủ tịch Hội, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Hông Quân ký ngày 20/4/2018.
 
Là thành viên chính thức của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Viện Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Nguyển Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, với dẫn dắt của Bác sĩ Dư Quang Châu, tác giả phương pháp chườm gan sẽ ngày càng tích cực hơn nữa trong công tác phổ biến và hướng dẫn kỹ thuật chữa bệnh không dùng thuốc, ngăn ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
 
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm thường xuyên mở các lớp học: Hướng dẫn người bệnh, người già những phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng, chữa bệnh không dùng thuốc…
 

1. Đăng ký ở Hà Nội xin liên hệ: Số tư vấn tại Văn phòng TCLT

– Tư vấn học 032.6811.258
– Ship Đá chườm: 083.218.6688
 

2.  Đăng ký ở TP HCM xin liên hệ

– Tư vấn học: 0918.133.635 / 028.668.00.640 / 0937.853.823
–  Ship Đá chườm: 085.800.2299