Tham khảo

Đề kháng tự tăng & Cân bằng sức khỏe

Đề kháng tự tăng & Cân bằng sức khỏe

THỜI BUỔI MÁU SỆT- RẤT MỆT XỬ LÝ (Đề kháng tự tăng & Cân bằng sức khỏe) Hoàng Quang Vinh Tại sao trong thời hiện đại, máu lại có xu hướng “TĂNG ĐỘ ĐẬM ĐẶC”?, mặc dù ngành Y rất hãnh diện với nhiều tiến bộ nhảy vọt...
Thời kỳ thứ bảy của chữa trị: SÁNG TẠO

Thời kỳ thứ bảy của chữa trị: SÁNG TẠO

Thời kỳ thứ bảy của chữa trị: SÁNG TẠO (Một cuộc đời mới) Tìm lại được sức khỏe của chính mình; từ đó giúp ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống của bạn. Các con đường trước đây mà bạn những tưởng như bế tắt...
Thời kỳ thứ sáu của chữa trị: TÁI SINH

Thời kỳ thứ sáu của chữa trị: TÁI SINH

Thời kỳ thứ sáu của chữa trị: TÁI SINH (Buổi bình minh của một ánh sáng mới) Chấp nhận việc học tập để có thể tự điều chỉnh chính mình dẩn đến sự tái sinh, nhờ vào đó mới có thể tự khám phá ra nhân cách mới của bạn. Và...
CÁCH THỨC LÀM PHƯỚC ĐỂ LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

CÁCH THỨC LÀM PHƯỚC ĐỂ LẬP CÔNG BỒI ĐỨC

CÁCH THỨC LÀM PHƯỚC ĐỂ LẬP CÔNG BỒI ĐỨC Trong cuộc sống mỗi ngày, khi nhìn thấy ai đó luôn được nhiều may mắn, thuận lợi và hạnh phúc giàu sang thì con người thường cho đó là NGƯỜI CÓ PHƯỚC. Còn như thấy ai đó luôn gặp...
Thời kỳ thứ năm của chữa trị: CHẤP NHẬN

Thời kỳ thứ năm của chữa trị: CHẤP NHẬN

Thời kỳ thứ năm của chữa trị: CHẤP NHẬN Khi qua sự cố sức về mất năng lượng và tập trung, bạn đã vượt qua được bốn thời kỳ trên thì sức khỏe của bạn không còn gây cho bạn sự SUY SỤP và GIẬN DỮ nữa. Bạn đã có dịp...
Thời kỳ thứ tư của chữa trị: SUY SỤP

Thời kỳ thứ tư của chữa trị: SUY SỤP

Thời kỳ thứ tư của chữa trị: SUY SỤP Sự suy sụp là những gì ta cảm nhận được khi năng lượng của chúng ta càng ngày càng suy yếu. Chúng ta thất vọng vì không đạt được điều chúng ta mong muốn như chúng ta đã hằng ao ước. Chúng...
Thời kỳ thứ ba của chữa trị : MẶC CẢ

Thời kỳ thứ ba của chữa trị : MẶC CẢ

Thời kỳ thứ ba của chữa trị MẶC CẢ Khi sự GIẬN DỮ đã qua đi vì không đem lại cho bạn điều gì, lúc đó bạn sẽ thử làm một cuộc thương lượng, và bạn không ý thức bằng cách nào đó nên làm một ĐIỀU THIỆN để có thể đánh...