HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÚC KỲ

khuc-ky-1 khuc-ky-2

VT : Đỉnh mắt cá chân trong lên 8 khoát.

Hoặc tại giữa đường nối đỉnh mắt cá

chân trong và đỉnh cao bờ dưới ngoài

xương bánh chè.

GP :  Dưới huyệt là mặt trước – trong của xương chầy.

TK vận động cơ là nhánh giữa của dây TK hiển của tiết đoạn TK thắt lưng 3 – 4.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

TD :  Trị mắt mờ do chấn thương.

Chân run, chân khó bước.

Làm tan máu bầm ở chân.

CB : Khóa Khô khốc 3, bấm nhẹ.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khúc Kỳ

 

Trị mắt mờ do chấn thương.  

Khóa Khô khốc 3, bấm nhẹ.

Chân run, chân khó bước.
Làm tan máu bầm ở chân.