HUYỆT VÙNG CHÂN – KIM QUY

kim-quy-1 kim-quy-2

VT :  Từ khớp 1 ngón chân thứ 5 đo lên phía mu chân 1cm, hơi chếch về phía ngoài ngón 5.

GP :  Dưới huyệt là khe giữa gân duỗi ngón 4 và 5 của cơ duỗi dài các ngón chân, cơ gian cốt mu chân, khe giữa các đầu trước của các xương bàn chân 4 và 5.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK chầy trước và nhánh dây TK chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.

TD :  Làm tan máu bầm ở chân (do bong gân).

Làm giãn gân co rút chân, trị bàn chân vểnh (lệch) ra ngoài.

Trị bụng đầy hơi.

Làm lưỡi co ngắn lại.

Trị thần kinh toạ đau, nhất là vùng gót (do thần kinh ở S1 bị chèn ép).

CB :  Khóa Khô khốc 3 + Bấm hơi chếch về phía ngón chân 5.

Trị thần kinh tọa đau : Khoá huyệt Kim quy + bấm huyệt Nhất thốn.

GC :  . Không bấm mạnh và nhiều ở chân trái.

. Trong trường hợp kích thích huyệt này nhiều quá làm cho người bệnh thấy mệt, bóp Trụ cột hồi sinh để giải.

 

Bảng tóm tắt huyệt Kim Quy

 

Làm tan máu bầm ở chân.  

Khóa Khô khốc 3 + Bấm hơi chếch về phía ngón chân 5.

Trị bàn chân vểnh ra ngoài.
Làm giãn gân co rút bàn chân.
Trị bụng đầy hơi.
Làm lưỡi co ngắn lại.
Trị thần kinh toạ đau, nhất là vùng gót (do thần kinh ở S1 bị chèn ép). Khoá huyệt Kim quy + bấm huyệt Nhất thốn.