HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠCH TIẾT

mach-tiet-1 mach-tiet-2

VT :  Mu khớp 1 ngón chân cái (1) xuống 0,5 khoát.

GP :  Dưới huyệt là xương đốt 2 ngón chân cái (1).

TK vận động cơ là nhánh các nhánh của dây chầy sau.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

TD :  Trị suyễn nóng (nhiệt).

Làm hạ huyết áp.

Làm hạ sốt (nhiệt – nóng), sốt cao co giật.

CB :  Khóa Khô khốc 2 + khóa gân gót Achile, rồi dùng ngón tay cái vừa đè mạnh vào huyệt Mạch tiết vừa vuốt (kéo) xuôi từ trên xuống 5 – 7 lần.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạch Tiết

 

Trị suyễn nóng (nhiệt). Khóa Khô khốc 2 + khóa gân gót Achile, dùng ngón tay cái vừa đè mạnh vào huyệt Mạch tiết vừa vuốt (kéo) xuôi từ trên xuống 5 – 7 lần.
Làm hạ huyết áp.
Làm hạ sốt (nhiệt – nóng), sốt cao co giật.