HUYỆT VÙNG CHÂN – MẠNH QUA

manh-qua-1 manh-qua-2

VT :  Thẳng đỉnh giữa – trên xương bánh chè (Bí huyền 1) lên 2 khoát, chếch vào trong 2 khoát.

GP :  Dưới huyệt là khe giữa cơ may và cơ rộng trong, cơ rộng giữa, xương đùi.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK đùi.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

TD :  Trị bí tiểu cơ năng.

CB :  . Truyền nhân điện ( day nhẹ ) hoặc hơi day tròn rồi hất nhẹ ngón tay lên.

. Kết hợp kích thích lồi cầu trong đầu gối :

– Từ dưới nếp trong đầu gối đẩy dần ngón tay lên phía đầu gối có tác dụng làm cho tiểu nhiều lần.

– Từ đầu trong xương bánh chè, huyệt Mạnh qua vuốt dần xuống đến nếp trong đầu gối có tác dụng làm tiểu ít đi.

 

Bảng tóm tắt huyệt Mạnh Qua

 

 

 

 

Bí tiểu

   + Tay trái: Khóa Bí huyền 1 bằng ngón tay cái, dùng ngón 3, 4 và 5 khóa khoeo, ngón 2 (trỏ) khóa điểm đối diện huyệt Mạnh qua.

+ Tay phải: Dùng ngón tay cái để vào huyệt Mạnh quan, ngón 3, 4, và 5 khóa khoeo, day nhẹ đều ngón 3, 4, 5, khoảng 5-7 lần, ngón 1 day từ từ huyệt Mạnh quan, móc nhẹ (hất tay lên).

Tiểu ít Từ dưới nếp trong đầu gối đẩy dần ngón tay lên phía đầu gối.
Tiểu nhiều Từ đầu trong xương bánh chè, huyệt Mạnh qua vuốt dần xuống đến nếp trong đầu gối.
Táo bón Từ huyệt Mạnh qua đẩy ngược lên trên đùi trong.
Tiêu chảy Vuốt ngược từ huyệt Mạnh qua xuống Bí huyền 8.