Huyệt vùng đầu mặt cổ – VŨ HẢI

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 52 vu hai Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 53 vu hai

 

VT :  Tại đầu lông mày bên Phải.

GP :  Dưới da là cơ trán, cơ mày, cơ tháp và bờ cơ vòng mi.

TK vận động cơ là các nhánh của dây TK mặt.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn TK sọ não V.

TD :  Trị đầu đau, giải các kích thích do bấm huyệt ở vùng vai và tay bên Trái.

PH :  Thường phối hợp với huyệt Ấn lâm (2) và Nhị tuế (3) có tác dụng đến giấc ngủ :

Kích thích mạnh có tác dụng làm tỉnh ngủ.

Kích thích nhẹ làm dễ ngủ.

CB :  Dùng ngón tay cái và trỏ bóp vào vùng huyệt, sao cho huyệt nằm giữa vùng bóp rồi kích thích mạnh hoặc nhẹ tùy theo yêu cầu.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Toàn trúc (của Châm cứu).

Cùng vị trí này bên trái là huyệt Cốt cường.

(Huyệt này cũng liên hệ với vùng bả vai bên phải.

Nếu coi lông mày là vùng phản chiếu của cánh tay, thì vùng đầu chân mày tương ứng với bả vai).

. Trên lâm sàng điều trị bả vai bên phải đau, khi cần dẫn máu vào bả vai: khóa huyệt Cao thống, day ấn huyệt Vũ hải.

. Muốn dẫn máu vào vùng gáy bên phải: khóa huyệt Cao thống, day ấn huyệt Vũ hải.

 

Bảng tóm tắt huyệt Vũ Hải

 

Làm dễ ngủ.

Làm tỉnh ngủ.

. Bóp nhẹ.

. Bóp mạnh.

Dẫn máu nhanh vào vai và gáy bên phải. Khóa huyệt Cao thống, bóp huyệt Vũ hải.
Giải kích thích ở vùng vai bên phải. Khóa huyệt Cao thống, bóp huyệt Vũ hải.