Huyệt vùng đầu mặt cổ – MẠNH THẾ

Thap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 32 manh theThap Chi Dao Lien Tam Du Quang Chau - huyet co mat 33 manh the

VT :  Tại giữa cung gò má bên Phải, thẳng thái dương xuống, giữa đường nối đỉnh cao xương gò má với điểm giữa bình tai.

GP :  Dưới huyệt là cơ tai trước, cơ thái dương, xương thái dương.

TK vận động cơ là nhánh dây mặt, nhánh TK sọ não số V.

Da vùng huyệt chi phối bởi TK sọ não V.

TD :  Trị tay run.

Bệnh múa vờn.

CB :  Day nhẹ.