Uy lực Ngũ bội – Tam tinh

Các đường kinh ở mặt trên bàn tay, chân được gọi là các đường Ngũ Bội, đồng thời được đánh số theo từng ngón tay, bắt đầu từ ngón tay cái, và vì thế chúng ta có:
Ngũ bội 1 (NB1): ngón tay cái (ngón 1)
Ngũ bội 2 (NB2): ngón tay trỏ (ngón 2)
Ngũ bội  3 (NB3): ngón tay giữa (ngón 3)
Ngũ bội 4 (NB4): ngón tay áp út (ngón 4)
Ngũ bội 5 (NB5): ngón tay út (ngón 5)
Các ngón chân cũng theo cách sắp xếp như trên.
Và được gọi là Ngũ bội 1 Tay (NBT 1), Ngũ bội 2 Tay (NBT 2), Ngũ bội 1 Chân (NBC 1), Ngũ bội 2 Chân (NBC 2)….
Các đường kinh ở mặt trong lòng bàn tay, bàn chân được gọi là các dương Tam Tinh và cũng được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ ngón tay hoặc chân cái (ngón 1) và có tên gọi là Tam Tinh 1 tay, Tam tinh 2 Tay, Tam tinh 1 Chân, Tam tinh 2 Chân…Mời quý vị hãy xem uy lực của Ngũ bội, tam tinh theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=RbYSeo6Koz4