Khai Giảng Tháng 08-09/2020 Các Lớp Thập Chỉ Đạo & Cảm Xạ

HÀ NỘI

LIÊN HIỆP KHOA HỌC UIA

Số 01 Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội

LỊCH TƯ VẤN – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 032.6811.258

NGÀY CHUYÊN ĐỀ GIỜ
Sáng T2 hàng tuần Tư vấn về các bệnh
8:30 – 11:30

LỚP SÁNG

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
T2-03/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-10/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-17/08/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-24/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-31/08/2020 Cảm Xạ Địa Sinh Học
T2 đến T4 08:30 – 11:00 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-07/09/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-14/09/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-21/09/2020 Cảm Xạ Thực Hành T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-28/09/2020  Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu
T2 đến T6 08:30 – 11:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI

Số 67 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

LỊCH HỘI THẢO – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 032.6811.258

LỚP SÁNG – CHIỀU

 

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
T7 – 01/08/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CHUYÊN SÂU T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 08/08/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ  NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 15/08/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 22/08/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 29/08/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CHUYÊN SÂU T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY 
T7 – 05/09/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 12/09/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 19/09/2020 THẬP CHỈ LIÊN TÂM CHUYÊN SÂU T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY
T7 – 26/09/2020  THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN T7-CN 08:30 – 11:30
14:00 – 17:00
2 NGÀY 2.500.000 VNĐ NHẤN VÀO ĐÂY

LỚP TỐI

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
T2-03/08/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-10/08/2020 Cảm Xạ Địa Sinh Học T2 đến T4 06:00 – 08:30 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-17/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-24/08/2020 Cảm Xạ Ai Cập
T2 đến T4 06:00 – 08:30 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-31/08/2020 Cảm Xạ Nâng Cao T2 đến T4 06:00 – 08:30 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-07/09/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-14/09/2020 Cảm Xạ Thực Hành T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-21/09/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-28/09/2020  Cảm Xạ Địa Sinh Học
T2 đến T4 06:00 – 08:30 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

 

SÀI GÒN

Chi Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng

Viện Nghiên Cứu & Ứng Dụng Bấm Huyệt TCLT

Số 4/1/1 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

LỊCH TƯ VẤN – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Liên hệ đăng ký: 02.866.800.640 – 0937.853.823

 

NGÀY CHUYÊN ĐỀ GIỜ
Sáng T2 hàng tuần Tư vấn các bệnh
8:30 – 11:30

LỚP SÁNG

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
Sáng T2 hàng tuần Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T2 đến T6 09:00 – 11:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP CHIỀU

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
Chiều T2 hàng tuần Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T2 đến T6 13:30 – 16:00 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

LỚP TỐI

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
T2-03/08/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-10/08/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-17/08/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-24/08/2020 Cảm Xạ Thực Hành T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-31/08/2020 Cảm Xạ Địa Sinh Học T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-07/09/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-14/09/2020 Cảm Xạ Căn Bản T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-21/09/2020 Cảm Xạ Thực Hành T2 đến T6 06:00 – 08:30 5 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T2-28/09/2020  Cảm Xạ Nâng Cao
T2 đến T6 06:00 – 08:30 3 buổi 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

 

LỚP THỨ BẢY – CHỦ NHẬT

Liên hệ đăng ký: 02.866.800.640 – 0937.853.823 – 0983.792.206

KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
T7-01/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
13:30 – 16:30
2 ngày 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-15/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
13:30 – 16:30
2 ngày 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-29/08/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Chuyên Sâu T7-CN 08:30 – 11:30
13:30 – 16:30
2 ngày 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-12/09/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
13:30 – 16:30
2 ngày 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
T7-26/09/2020 Thập Chỉ Liên Tâm Căn Bản T7-CN 08:30 – 11:30
13:30 – 16:30
2 ngày 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây

VŨNG TÀU

KHAI GIẢNG VÀO MỖI T7 HÀNG TUẦN

Liên hệ đăng ký: 0913.948.546 (Hà Anh)

LỚP HỌC KHAI GIẢNG LỊCH HỌC GIỜ HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ XEM CHI TIẾT
Thập Chỉ Liên Tâm T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (1 tuần) 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ căn bản T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây
Cảm xạ thực hành T7 T7-CN 08:00 – 11:00 14:00 – 17:00 8 buổi (2 tuần) 2.500.000 vnđ Nhấn vào đây