Thập Chỉ Đạo – Thập Chỉ Liên Tâm chữa bệnh ở Hawaii

Từ khi tiếp nhận phương pháp Thập Chỉ Đạo (Thập Thủ Đạo) rồi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Thập Chỉ Liên Tâm (Les doits du coeur), thầy Dư Quang Châu không ngừng dốc lòng ngày đêm tìm tòi để sao cho phương pháp kỳ diệu này có thể trở thành một phương pháp phổ biến rộng rãi giúp ích cho mọi người.

Với mong muốn cháy bỏng đưa phương pháp chữa bệnh độc đáo này được phổ biến rộng rãi đến khắp mọi nơi, Thầy chẳng quản công đem Thập Chỉ Liên Tâm đến khắp mọi miền đất nước và lặn lội đem phương pháp này ra cả nước ngoài, châu Âu, Mỹ, Nhật … Mời quý vị hãy xem Thập Chỉ Liên Tâm chữa cho dân bản địa Hawaii tại Honolulu, tháng 7 năm 2018 theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=f3svPQfRm5o