Chữa điếc tai cho người lớn tuổi

Tháng 6 năm 2018, bác sĩ Dư Quang Châu, viện trưởng Viện nghiên cứu & ứng dụng bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm  đã đem phương pháp Thập Chỉ Đạo phổ biến cho bà con việt kiều tại Santa Ana, California, Hoa kỳ, Thầy đã hỗ trợ chữa khỏi điếc cho bệnh nhân bị điếc trên 38 năm thật diệu kỳ – Đây là lời cảm ơn của bác Phạm Quang Chiểu:

Mời quý vị hãy xem thầy chữa điếc tai cho người lớn tuổi (bác Phạm Quang Chiểu) theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=vJ-slHgEgrU